Trgovac rabljenim motornim vozilima – izmjene propisa u vezi plaćanja posebnog poreza

Datum: 09.11.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/15-11/1124
Davatelj: Carinska uprava

Postupanje u statusu trgovca rabljenim motornim vozilima u kojem iznosite probleme sa kojima se susrećete u postupku te dajete prijedloge izmjena u postupanju prema zakonskoj regulativi U vašem upitu navodite da ste registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima međutim vi se u upitu pozivate na čl 7 st 1 t 1 Zakona o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 15 13 i 108 13 koji definira nastanak porezne obveze koja se odnosi na trgovca i pozivate se na definiciju iz čl 9 st 1 Zakona vezano za obračun i plaćanje posebnog poreza koja se odnosi na trgovca U nastavku pojašnjavamo procedure koje se odnose na trgovca rabljenim motornim vozilima Članak 7 st 1 t 2 i 3 Zakona propisuje da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza nastaje kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornog vozila osobi koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima osim ako trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe te kad trgovac rabljenim motornim vozilima motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe U čl 9 st 2 Zakona propisano je da je kod nastanka porezne obveze iz čl 7 st 1 t 2 i 3 Zakona porezni obveznik dužan carinskom uredu nadležnom prema svom sjedištu ili prebivalištu podnijeti poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza u roku od pet dana od dana kupnje vozila od trgovca rabljenim motornim vozilima odnosno 15 dana od dana unosa ili uvoza motornog vozila na područje Republike Hrvatske Porezni obveznik kupac može i prije stjecanja motornog vozila opunomoćiti trgovca rabljenim motornim vozilima da u njegovo ime i za njegov račun podnese poreznu prijavu carinskom uredu nadležnom prema sjedištu ili prebivalištu trgovca rabljenim motornim vozilima U tom slučaju punomoć ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika ali poreznoj prijavi mora biti priložen fiskalni račun za opunomoćenje kojeg je trgovac izdao poreznom obvezniku I Radi utvrđivanja porezne osnovice carinski ured može obaviti pregled i izvršiti prethodnu procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila u prostoru registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima na njegov zahtjev i trošak prema čl 8 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 52 13 90 13 140 13 116 14 152 14 i 31 15 Ako je to povoljnije za trgovca rabljenim motornim vozilima procjena se može izvršiti u prostoru carinskog ureda prije nego li je rabljeno motorno vozilo prodano Trošak pregleda i procjene tržišne cijene utvrđuje se u paušalnom iznosu od 100 00 kn ako udaljenost od ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja