Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu

Datum: 08.01.2020, Srijeda
Klasa: 529-06-01-01/3-20-2
Davatelj: Ministarstvo turizma

Tražite informaciju o uvjetima pod kojima trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost može pružati ugostiteljske usluge i usluge u turizmu Člankom 4 st 1 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Nar nov br 85 15 121 16 99 18 25 19 i 98 19 propisano je da je ugostiteljska djelatnost u smislu toga Zakona pripremanje i usluživanje jela pića i napitaka i pružanje usluga smještaja Člankom 5 st 2 alinejom 2 cit Zakona propisano je da ugostiteljsku djelatnost pod uvjetima propisani tim Zakonom za ugostitelja mogu obavljati i zdravstvene ustanova trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita Člankom 19 st 1 cit Zakona propisano je da ugostitelj može obavljati ugostiteljsku djelatnost ako ishodi rješenje nadležnog upravnog tijela odnosno Ministarstva da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona Člankom 24 st 1 cit Zakona propisano je da će se rješenje o ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta izdati ugostitelju uz sljedeće uvjete da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona da građevina koja je odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja bez kojih prema tim propisima Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti Minimalni uvjeti ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja