Webinar
Trodnevni webinar Obračun plaće i drugih dohodaka

10., 11. i 12. studenog 2021. webinar "Praktikum obračuna plaće i drugih dohodaka"


Mjesto Vrijeme održavanja
web10., 11. i 12. studenoga 2021.

Ovaj je trodnevni program vezan isključivo za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (osobe na stručnom osposobljavanju, sezonski radnici i sl.) te osobama s kojima je sklopljen ugovor o djelu ili ugovor o autorskoj naknadi.

Cilj nam je na jednostavan i praktičan način objasniti i prikazati sve najčešće primjere obračuna plaće, naknade plaće i ostalih (ne)oporezivih primitaka (naknada, potpora, dnevnica, prigodne nagrade i sl.) koji se mogu isplatiti članovima uprave, zaposlenicima, bivšim radnicima, osobama na stručnom zapošljavanju i dr. Jednako tako želimo skrenuti pozornost na obračun javnih davanja i isplatu primitaka koji se isplaćuju po osnovi drugog dohotka.

Program:

I. dan

Sklapanje ugovora o radu i evidencija radnog vremena
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • - Primjena kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu, odluka
 • - Utvrđivanje plaće za redoviti rad radnika, varijabilni dio plaće i fiksni dio plaće, koeficijenti složenosti posla, utvrđivanje prekovremenog rada, rada na blagdan, rada nedjeljom, rada subotom te minulog rada
 • - Pravo radnika na ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću – bonusi, stimulacije
 • - Pravo na neoporezive primitke
 • - Evidencija radnog vremena

Utvrđivanje plaće i isplatna lista
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl oec. i ovl.rač
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • - Utvrđivanje minimalne plaće
 • - Utvrđivanje osnovne plaće
 • - Koeficijenti složenosti poslova
 • - Koji su primitci sadržani u najnižoj plaći propisanoj kolektivnim ugovorom
 • - Na koju se osnovicu obračunavaju dodatci na plaću
 • - Primjena najpovoljnijeg prava
 • - Isplatna lista
 • - Dostava dokumentacije i postupci u slučaju neisplaćene plaće

Temeljni obračun plaće
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl.rač
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • - Obračun plaće za redoviti rad, isplata predujma plaće, isplata dvije plaće u jednom mjesecu
 • - Utvrđivanje osobnog odbitka (kod jednog poslodavca, kod dva ili više poslodavaca
 • - Dospijeće doprinosa i poreza na dohodak – neisplata plaće
 • - Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
 • - Kako postupiti kada se isplaćuju zaostale plaće iz prijašnjih godina i iz tekućeg razdoblja i plaće u dijelovima, s posebnim osvrtom na kumulativni obračun poreza iz plaća
 • - Što učiniti kada se plaća ne isplaćuje redovito
 • - Plaćeni dopust, neplaćeni dopust, odjava radnika u mjesecu u kojem radnik ne ostvaruje pravo na plaću
 • - Obračun doprinosa osoba koje se prvi puta zapošljavanju i mlada osoba
 • - Plaća zaposlenih umirovljenika
 • - Obračun plaće HRVI-ja
 • - Obračun plaće radnika na područjima od posebne državne skrbi
II. dan

Primitak u naravi i isplate bonusa
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl.rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • - Isplata plaća u naravi (uporaba službenih automobila za privatne potrebe i drugi primitci u naravi)
 • - Plaća u naravi kod financijskog i operativnog lizinga
 • - Postupanje s plaćenim predujmovima kod operativnog lizinga
 • - Postupanje s troškovima zaračunanim uz ratu za operativni lizing
 • - Obračun poreza na dodanu vrijednost i izdavanje računa kod primitka u naravi
 • - Obračun doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju; kako postupiti kada je osoba na bolovanju, a na stručnom je osposobljavanju
 • - Isplate bonusa, stimulacija
 • - Primjena osnovica za doprinose (najviša i mjesečna osnovica, najviša godišnja osnovica, povrat preplaćenih doprinosa, isplata bonusa, Obrazac GOD)

Nepuno radno vrijeme, sezonski radnici, isplate bivšim radnicima
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl.rač
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • - Isplata plaće za nepuni rad ili dopunski rad
 • - Isplata neoporezivih primitaka osobama koje rade u dopunskom radu ili nepunom radnom vremenu
 • - Plaća sezonskih radnika i obračun doprinosa za produljeno mirovinsko osiguranje
 • - Rad sezonskih radnika u poljoprivredi
 • - Obračun plaće i naknada u slučaju smrti radnika i porezni položaj primitaka koji se isplaćuje nasljednicima
 • - Utvrđivanje naknade za godišnji odmor i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
 • - Isplata trinaeste plaće
 • - Uplate u III. stup mirovinskog osiguranja od strane poslodavca
 • - Obračun plaće za člana uprave i obračun doprinosa
III. dan

Obračun drugog dohotka i isplata nerezidentima
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl.rač
Trajanje predavanja: 90 min. + odgovori na pitanja

 • - Koji se primitci oporezuju na način propisan za drugi dohodak
 • - Mogu li osobe evidentirane u HZZ-u primati primitke na temelju ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu te u kojoj visini
 • - Koji primitci ne podliježu obračunu doprinosa, a oporezuju se na način propisan za drugi dohodak
 • - Obračun drugog dohotka umirovljenika
 • - Obračun naknade prokuristima
 • - Obračun ostalih dohodaka i autorskih naknada nerezidentima
 • - Isplate naknade članovima uprave nerezidentima
 • - Troškovi službenog puta nezaposlenih osoba, vanjskih suradnika
 • - Poseban postupak koji provodi Porezna uprava primateljima drugog dohotka
 • - Primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa pri isplati
 • - Oporezive stipendije i ostali primitci učenika i studenata
 • - Osobe koje ostvaruju primitke po ugovoru o djelu u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • - Evidentiranje doprinosa i poreza na dohodak u Obrascu JOPPD
 • - Kako postupiti kada fizička osoba ostvari primitke više od 300.000,00 kn po osnovi drugih dohodaka
 • - Koje evidencije trebaju voditi fizičke osobe u sustavu PDV-a i kakve izlazne račune trebaju sastavljati
 • - Kako poduzetnici trebaju postupiti kada na temelju ulaznog računa trebaju obračunati drugi dohodak

Obračun autorskih naknada i drugih dohodaka primljenih iz inozemstva
Predavačica: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl.rač
Trajanje predavanja: 90 min. + odgovori na pitanja

 • - Isplata i obračun autorskih i umjetničkih honorara
 • - Umjetnici u sustavu poreza na dodanu vrijednost
 • - Što porezni obveznici trebaju učiniti kada prime primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak iz inozemstva
 • - Trebaju li se svi primitci primljeni iz inozemstva tretirati na jednak način
 • - Obveza upisa u registar poreznih obveznika i predavanje INO-IZJAVE
 • - Kako obračunati doprinose za obvezna osiguranja za autorske naknade
 • - Umjetnici u sustavu socijalnog osiguranja i u poreznom sustavu, tko treba obračunati doprinose
 • - Izdatci kod obračuna autorskog djela (30 % ili 55 %)
 • - Evidentiranje i poreza na dohodak na obrascima
 • - Kako treba obračunati i platiti porez na dohodak od ostvarenih autorskih honorara iz inozemstva
 • - Kako treba postupiti fizička osoba koja tijekom poreznog razdoblja ostvaruje samo drugi dohodak
 • - Kako treba postupiti isplatitelj fizička osoba koja je isplatila drugi dohodak drugoj fizičkoj osobi, a kako fizička osoba koja je primila drugi dohodak

Podatci o webinaru

Datumi održavanja:  10., 11. i 12. studenoga 2021. godine (srijeda, četvrtak i petak).

Početak: webinara svakog dana je u 10:00 sati.

Pisani materijal: prezentacije predavača u PDF formatu dostavljaju se prijavljenim sudionicima e-poštom, prije početka predavanja

Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.

Cijena: 1.875,00 kn (1.500,00 kn + 25 % PDV-a) po sudioniku.

Na webinaru je moguće sudjelovati i samo jedan ili dva dana. U tom je slučaju cijena 750,00 kn (600,00 kn + PDV 25%) po danu.

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine. U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja webinara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije.
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje

Prijava za sudjelovanje

 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru
 • na dan održavanja, sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare objavljene ovdje.
PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
10., 11. i 12. studenog 2021. webinar "Praktikum obračuna plaće i drugih dohodaka"
Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

NEREVA