Webinar
Trodnevni webinar "Praktikum obračuna plaće"

8.,9. i 10. svibnja 2023. trodnevni webinar "Praktikum obračuna plaće"


Mjesto Vrijeme održavanja
web8., 9. i 10. svibnja 2023. (ponedjeljak, utorak i srijeda) u 9:30 sati
 

Ovaj je trodnevni program vezan isključivo za obračun primitaka koji se (ne)oporezivo isplaćuju zaposlenicima i drugim osobama s kojima postoji neki od oblika radnog angažmana (osobe na stručnom osposobljavanju, sezonski radnici i sl.) te osobama s kojima je sklopljen ugovor o djelu ili ugovor o autorskoj naknadi.

Cilj nam je na jednostavan i praktičan način objasniti i prikazati sve najčešće primjere obračuna plaće, naknade plaće i ostalih (ne)oporezivih primitaka (naknada, potpora, dnevnica, prigodnih nagrada i sl.) koji se mogu isplatiti članovima uprave, zaposlenicima, bivšim radnicima, osobama na stručnom zapošljavanju i dr. Jednako tako objasnit ćemo obračun javnih davanja i isplatu primitka koji se smatraju drugim dohotkom.

Program:

I. dan

1. Utvrđivanje plaće, isplatna lista i temeljni obračun plaće
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač
Trajanje predavanja: 90 min. + odgovori na pitanja

 • Utvrđivanje minimalne plaće i obračun minimalne plaće
 • Utvrđivanje osnovne plaće
 • Koeficijenti složenosti poslova
 • Koji su primitci sadržani u najnižoj plaći propisanoj kolektivnim ugovorom
 • Na koju se osnovicu obračunavaju dodatci na plaću
 • Primjena najpovoljnijeg prava
 • Isplatna lista
 • Dostava dokumentacije i postupci u slučaju neisplaćene plaće
 • Obračun plaće za redoviti rad, isplata predujma plaće, isplata dvije plaće u jednom mjesecu
 • Utvrđivanje osobnog odbitka (kod jednog poslodavca, kod dva ili više poslodavaca)
 • Dospijeće doprinosa i poreza na dohodak – neisplata plaće
 • Kako sve treba postupiti poslodavac kada ne isplati plaću

2. Najniža osnovica za obračun doprinosa i nepuno radno vrijeme
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
 • Plaćeni dopust, neplaćeni dopust, odjava radnika u mjesecu u kojemu radnik ne ostvaruje pravo na plaću
 • Obračun doprinosa osoba koje se prvi put zapošljavanju i mladih osoba
 • Plaća zaposlenih umirovljenika
 • Obračun plaće HRVI-ja
 • Obračun plaće radnika na područjima od posebne državne skrbi

3. Ovrha na plaći
Predavač: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • - Obveze poslodavca u slučaju ovrhe na plaće
 • Poštovanje prednosnog reda u slučaju više ovrha na plaći radnika
 • Primitci izuzeti od ovrhe na plaći
 • Provedba ovrhe na plaći putem FINA-e
II. dan

1. Plaća u naravi i isplate bivšim radnicima
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Plaća u naravi kod financijskog i operativnog lizinga
 • Postupanje s plaćenim predujmovima kod operativnog lizinga
 • Postupanje s troškovima zaračunani uz ratu za operativni lizing
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost i izdavanje računa kod primitka u naravi
 • Obračun plaće za člana uprave i obračun doprinosa
 • Obračun plaće i naknada u slučaju smrti radnika i porezni položaj primitaka koji se isplaćuje nasljednicima
 • Utvrđivanje naknade za godišnji odmor

2.Isplate bonusa
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Isplate bonusa, stimulacija
 • Primjena osnovica za doprinose (najviša i mjesečna osnovica, najviša godišnja osnovica, povrat preplaćenih doprinosa, isplata bonusa, obrazac GOD)
 • Isplata trinaeste plaće
 • Isplata plaće za nepuni rad ili dopunski rad
 • Plaća sezonskih radnika i obračun doprinosa za produljeno mirovinsko osiguranje
 • Rad sezonskih radnika u poljoprivredi

3. Bolovanje i rodiljin dopust
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec, ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min. + odgovori na pitanja

 • Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanja)
 • Naknada plaće u slučaju ozljede na radu
 • Naknada plaće u slučaju bolesti djeteta ili njege člana obitelji
 • Izračun naknade za rodiljni i roditeljski dopust
 • Rad s polovinom radnog vremena radi njege djeteta, dopust radi težih smetnja u razvoju djeteta
 • Bolovanje osoba starijih iznad 65 godina
 • Stanka za dojenje
 • Obračun primitaka koji se isplaćuju iznad neoporezivih
III. dan

1. Neoporezive potpore, naknade nagrade i premije osiguranja
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Isplata potpora za očuvanje radnih mjesta i neoporezivi primitci
 • Isplata neoporezivih i oporezivih stipendija izvanrednim i redovnim studentima
 • Potpora za novorođeno dijete
 • Neoporeziva naknada troškova prijevoza s posla i na posao
 • Obračun i isplata loco-vožnje
 • Regres i omogućavanje Hrvatske turističke kartice radnicima – CRO-CARD
 • Sistematski pregled i podmirivanje premije dobrovoljnoga i dopunskoga zdravstvenog osiguranja radnicima
 • Podmirivanje premije za III. mirovinski stup radnicima, premije osiguranja (dopunsko i dodatno zdravstveno)
 • Potpora za slučaj smrti radnika ili člana uže obitelji
 • Potpora za bolovanje dulje od 90 dana
 • Jubilarna nagrada
 • Naknada učenicima na praksi
 • Nagrada za radne rezultate
 • Neoporeziva naknade za vrtić radnicima

2. Nadoknada troškova smještaja i prehrane radnika
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Neoporeziva nadoknada troškova smještaja
 • Neoporeziva nadoknada troškova prehrane
 • Što u slučaju promjene načina nadoknade troškova prehrane
 • Mogućnost nejednake nadoknade troškova prehrane radnicima
 • Omogućavanje troškova prehrane sezonskim radnicima, radnicima na radu u poljoprivredi i radnicima zaposlenim na nepuno radno vrijeme
 • Posebnosti u vezi PDV-a kod nadoknade troškova prehrane i smještaja radnika
 • Obračun troškova prehrane i smještaja na praktičnim primjerima
 • Evidentiranje u poslovnim knjigama troškova prehrane i smještaja
 • Oznake i rokovi predaje Obrasca JOPPD
 • Trošak toplih i hladnih napitaka koje poslodavac omogućuje radnicima

Podatci o seminaru/webinaru 

Datumi održavanja: 8., 9. i 10. svibnja 2022. godine (ponedjeljak, utorak i srijeda)

Početak webinara  svakog dana: 9:30 sati

Pisani materijal: prezentacije predavača – u tiskanom obliku za polaznike seminara i u PDF-formatu za polaznike webinara 

Cijena: 300,00 eura (240,00 eura + 25 % PDV-a) po sudioniku, odnosno 2.260,35 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Na webinaru  je moguće sudjelovati i samo jedan ili dva dana. U tom je slučaju cijena 120,00 eura (96,00 eura + PDV 25%) po danu, odnosno 904,14 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro).

Plaćanje naknade isključivo je po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svima prijavljenima po popunjenju skupine.

Svi sudionici koji će pohađati program sva tri dana primit će uvjerenje o stručnom usavršavanju u području obračuna plaća.

Prijava za sudjelovanje

 • Rok za prijavu je dva radna dana prije datuma održavanja.
 • Broj mjesta je ograničen, stoga molimo Vašu prijavu što prije.
 • ispuniti prijavnicu uz obavijest o webinaru  na našim mrežnim stranicama
 • navesti točnu e-adresu za svakog sudionika jer ćemo na te adrese dostaviti pozivnicu za sudjelovanje na webinaru 
 • na dan održavanja webinara , sat vremena prije početka, RRIF dostavlja pozivnice / poveznice za sudjelovanje na e-adrese svih prijavljenih sudionika
 • petnaestak minuta prije početka sudionici se prijavljuju za sudjelovanje na webinaru  putem pozivnice / poveznice koju su dobili
 • sudionici prihvaćaju Opće uvjete za webinare  objavljene ovdje
 • U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Tehnički uvjeti za sudjelovanje na webinarima 

 • internetska veza
 • praćenje predavanja putem računala ili mobilnog uređaja (pametnog telefona ili tableta) uz pomoć slušalica ili zvučnika (slušalice su bolja opcija)
 • instalirana aplikacija Zoom na uređaju s kojeg će se pratiti webinar
 • ako se do sada niste koristili aplikacijom Zoom, preporučujemo da ju isprobate za video-sastanak barem dan prije
 • Aplikaciju možete preuzeti ovdje
 • Uputa za instalaciju aplikacije Zoom je ovdje


PRIJAVNICA za sudjelovanje na webinaru

E-pošta: rrif@rrif.hr / Faks: 01-4699-766
8.,9. i 10. svibnja 2023. trodnevni webinar "Praktikum obračuna plaće"
Sigurnosna provjera: Upišite slovo koje nedostaje (naziv rijeke ili planine)

KORAA