Trošak financiranja predsjedničkih kandidata

Datum: 10.11.2009, Utorak
Autor: V.B.

Ovo darovanje treba promotriti s više razina zakonskih propisa.

Prvo, može li se uopće dati iz sredstava poduzetnika, ustanove (privatne), obrta i sl. nešto što nije u funkciji obavljanja registrirane djelatnosti?

Tko o tme odlučuje?

Zakon o financiranju političkih stranaka... dopustio je darovanje do 1,000.000,00 kn od strane jedne pravne osobe, dok fizičke osobe (uključivo i obrti) mogu darovati do 90.000,00 kn u jednoj kalendarskoj godini. Mogu li to činiti za više kandidata, to Zakon izrijekom dopušta tako što se "... jednoj političkoj stranci ne smije prelaziti iznos od..." pa to razumijemo da ih može biti i više.

Pitanje priznavanja troškova je nedvojbeno. Niti jedan ovaj dar (u novcu ili naravi) nije porezno priznan trošak. Učinak toga je nešto povoljniji jer se ne mora platiti "krizni porez" kad se odluka donosi o darovanju na teret prihoda. Darovanje iz dobitka je porezno skuplje.

Odluku o darovanju donosi uprava društva. Nadzorni odbor (ako ga poduzetnik ima) mora o tome dati suglasnost. Za veće svote preporuča se odobrenje skupštine društva - vlasnika kapital (udjela). Detaljnije o tome pročitajte u RRiF br. 12/09.

Povratak na vijesti