Trošarinski status proizvoda „Zell Oxygen Plus“ i „Zell Oxygen Immunkomplex“

Datum: 05.04.2013, Petak
Klasa: 410-19/13-05/13
Davatelj: Carinska uprava

Dana 5 travnja 2013 u Ministarstvu financija Carinskoj upravi Središnjem uredu zaprimljen je Vaš upit kojim tražite mišljenje jeste li prema odredbama Zakona o trošarinama Nar nov br 83 09 i 111 12 u obvezi plaćati trošarinu na alkohol i alkoholna pića koja uvozite pod trgovačkim nazivom Zell Oxygen Plus i Zell Oxygen Immunkomplex Nadalje u upitu navodite da proizvod Zell Oxygen Plus sadrži 12 vol a Zell Oxygen Immunkomplex 9 vl volumnog udjela etilnog alkohola Navedeni proizvodi nostrificirani su pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske kao dijetetski proizvodi koji su dodatci prehrani za namjenu jačanja otpornosti organizma Zakon o trošarinama objavljen je u Narodnim novinama br 83 od 15 srpnja 2009 a stupio je na snagu 1 siječnja 2010 Predmetnim Zakonom usklađen je sustav oporezivanja trošarina u Republici hrvatskoj s pravnom stečevinom Europske unije Odredbe o alkoholu i alkoholnim pićima koje se nalaze u Zakonu o trošarinama u potpunosti su usklađene s Direktivama 92 83 EEZ i 92 84 EEZ Člankom 39 stavak 1 Zakona o trošarinama propisano je da se alkoholom i alkoholnim pićima kao predmetom oporezivanja smatraju pivo vino ostala pića dobivena vrenjem ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja