Troškove službenog puta nije potrebno iskazivati na isplatnoj listi

Datum: 31.08.2023, Četvrtak
Autor: A.B.

Poslodavac na istoj isplatnoj listi iskazuje obračun plaće, kao i obračun onih primitaka na temelju radnog odnosa koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, a koji su radniku isplaćeni istog datuma kao i plaća (ili odvojeno od plaće na neki drugi datum).

Obračun primitaka koji se radniku isplaćuju na temelju radnog odnosa a koji se u smislu Zakona o radu ne smatraju plaćom, sadrži podatke o vrstama i svotama primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa te oznaku razdoblja za koje se primitak isplaćuje. Taj je obračun sastavni dio obrasca obračuna isplaćene plaće prema čl. 2. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (Nar. nov., br. 68/23.).

Obrazac obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće (obrazac IP1) nije obvezujućeg karaktera, već Ministarstvo rada ističe da je upućujuće naravi te poslodavac može, uz poštivanje propisanog sadržaja obrasca, slobodno birati oblik obrasca obračuna isplaćene plaće odnosno naknade plaće te ga prilagoditi i proširiti sadržajem podataka koji vodi, a koji u obrascu nisu navedeni.

U skladu s time, pojedine neoporezive isplate primitaka koje radnik ostvaruje na temelju radnog odnosa i koji se u smislu članka 90.a Zakona o radu, ne smatraju plaćom, mogu se iskazati na zasebnom obračunu. Primjerice, imajući u vidu da dnevnica predstavlja naknadu troška, obračun putnoga naloga može predstavljati obračunsku listu za takvu isplatu.

Drugim riječima, u obrascu IP1 nije potrebno unijeti one primitke iz članka 90.a Zakona o radu koji su prethodno iskazani u nekoj drugoj obračunskoj ispravi. Navedeno potvrđuje Ministarstvo rada u svojem stajalištu Kl. br.: 110-01/23-01/183, Ur. br.: 524-03-01-02/5-23-2, od 28. kolovoza 2023. godine. Mišljenje će biti objavljeno u časopisu PIP 9/23.

Povratak na vijesti