Troškovi liječenja na teret društva

Datum: 03.09.2009, Četvrtak
Autor: (A.B.)

U praksi se pojavilo mišljene kako društvo odnosno pravna osoba za svoje radnike može neoporezivo podmiriti razne zdravstvene, estetske i stomatološke usluge. Međutim, prema Zakonu o porezu na dohodak neoporezivo (da se ne smatra plaćom) na teret porezno priznanih troškova, društvo može podmiriti svome radniku samo troškove za obvezene liječničke preglede. Obvezni liječnički pregledi se odnose na osobe koje sudjeluju u proizvodnji ili prometu hrane (trgovci, djelatnici u ugostiteljskim objektima, pekari, mesari i sl.) ili prometu i proizvodnji sredstava za održavanje osobne higijene, njege ili uljepšavanja lica i tijela (kozmetičari i sl.).
Jednako tako, neoporezivo se radniku može podmiriti trošak sistematskog kontrolnog pregleda pod uvjetom da je isti omogućen svim radnicima tog društva odnosno pravne osobe. Posebni sistematski pregledi omogućeni samo članovima uprave i direktorima predstavljaju primitak koji je potrebno oporezivati kao i plaću ili drugi dohodak ovisno o tome imaju li sa društvom sklopljen ugovor o radu.
Sva ostala davanja društva za zdravstvene potrebe u visini stvarno nastalih troškova mogu se podmiriti samo za osobe koje u društvu nisu zaposlene kao darovanje. Ako se za vlastitog radnika ipak podmire troškovi liječenja, oni za radnika predstavljaju neto plaću koju je potrebno obračunati na bruto svotu te podmiriti sve potrebne doprinose i poreze.

Povratak na vijesti