RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi ovršnog postupka

Predmet: Troškove privremene zastupnice dužan je predujmiti ovrhovoditelj obzirom da je imenovanje privremenog zastupnika ovršeniku u njegovom interesu.

Broj presude: 37 Gž Ovr-155/2020-3, od 6. srpnja 2020.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Sredstva za pokriće troškova postavljanja i rada privremenog zastupnika ovršenika dužan je predujmiti ovrhovoditelj budući da se ovršni postupak nije mogao provesti bez da se ovršeniku sada nepoznatog prebivališta i boravišta u skladu s odredbom čl.84. ZPP-a ne postavi privremeni zastupnik što je prvostupanjski sud i učinio donošenjem rješenja broj: Ovr- 5512/16-15 od 10. siječnja 2018. i to postavljanjem privremene zastupnice u osobi odvjetnice M. B.. Troškove privremene zastupnice dužan je predujmiti ovrhovoditelj obzirom da je imenovanje privremenog zastupnika ovršeniku u njegovom interesu. Troškovi predujma ulaze u troškove ovršnog postupka te su isti u smislu čl.14. st.4. OZ-a smatraju troškovima potrebnim za ovrhu time da je ovršenik kojemu je postavljen privremeni zastupnik dužan te troškove nadoknaditi ovrhovoditelju kao trošak ovršnog postupka.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)