RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi postupka

Predmet: U kontekstu troškova postupka, neopravdano je raditi razliku u odnosu na postupak izvansudske ovrhe radi ostvarenja tražbine iz pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na novčanoj tražbini po računu kod banke ili općenito na imovini ovršenika.

Broj presude: 9 Gž Ovr-715/2019-4, od 17. travnja 2020.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Slijedom navedenog, prvostupanjski sud je odbijanjem zahtjeva ovrhovoditelja pogrešno primijenio materijalno pravo, pa je stoga ovaj sud prihvatio žalbu ovrhovoditelja i primjenom članka 380. točka 3. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 – Odluka USRH i 70/19 – dalje: ZPP) u vezi s člankom 21. stavka 1. OZ-a preinačio pobijano rješenje na način kako je to pobliže određeno u izreci ovog rješenja.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)