Troškovi postupka


Predmet: U kontekstu troškova postupka, neopravdano je raditi razliku u odnosu na postupak izvansudske ovrhe radi ostvarenja tražbine iz pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na novčanoj tražbini po računu kod banke ili općenito na imovini ovršenika.

Broj presude: 9 Gž Ovr-715/2019-4, od 17. travnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Županijski sud

Ispitujući pobijano rješenje sukladno žalbenim navodima valja istači da prvostupanjski sud neosnovano utvrđuje razliku između postupka izvansudske ovrhe iz članka 284 Ovršnog zakona Narodne novine broj 112 12 25 13 93 14 55 16 Odluka USRH 73 17 dalje OZ i postupka izravne naplate kod FINA e iz članka 209 OZ a Naime izravna naplate novčane tražbine na temelju ovršne sudske odluke jest specifičan postupak prisilnog ostvarenja novčane tražbine izvan suda pred posebnim tijelom kojemu je provođenje takvih postupaka zakonski dano u nadležnost Stoga je u kontekstu troškova postupka neopravdano raditi razliku u odnosu na postupak izvansudske ovrhe radi ostvarenja tražbine iz pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je ovrha određena na novčanoj tražbini po računu kod banke ili općenito na imovini ovršenika Dakle na postupak izravne naplate se glede nastalih troškova primjenjuju odredbe članka 14 OZ kao i kod postupka sudske ovrhe jer se zbog njegove pravne prirode u kojem nije ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu