Troškovi zdravstvenog pregleda radnika

Datum: 18.08.2023, Petak
Klasa: 110-01/23-01/177
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vezano uz Vaš upit o podmirenju troškova žalbenog postupka na ocjenu zdravstvene sposobnosti radnika dostavljamo odgovor kako slijedi Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti Narodne novine br 70 10 dalje Pravilnik donesen je temeljem ranije važećeg Zakona o radu Narodne novine br 149 09 te je i dalje u primjeni sukladno prijelaznoj odredbi članka 233 stavka 3 točke 5 važećeg Zakona o radu iz 2014 godine Sastavni dijelovi Pravilnika su obrazac uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti Obrazac RA 1 koju izdaje poslodavac te obrazac uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika Obrazac RA 2 kojeg izdaje zdravstvena ustanova odnosno trgovačko društvo koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada te specijalist medicine rada u privatnoj praksi Pravilnik je donio ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo Nadalje odredbom članka 64 stavka 5 Zakona o zaštiti na radu Narodne novine br 74 14 118 14 84 18 i 96 18 konkretno izmjenama i dopunama ovoga Zakona iz 2018 godine propisano je da će ministar nadležan za zdravstvo uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad pravilnikom propisati sadržaj i način izdavanja isprava koje izdaje specijalist medicine rada Međutim kako takav podzakonski propis do danas nije donesen i dalje je na snazi gore spomenuti Pravilnik iz 2010 godine Između ostalog odredbama članka 7 Pravilnika propisano je da radnik odnosno poslodavac imaju na ocjenu zdravstvene sposobnosti pravo žalbe u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika drugostupanjskom povjerenstvu pri Hrvatskom zavodu ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja