Tumačenje odredaba Zakona o trošarinama vezanih uz kretanje trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju (između država članica)

Datum: 25.07.2014, Petak
Klasa: 410-19/14-05/2574
Davatelj: Carinska uprava

Tražite pojašnjenje vezano uz mogućnost zakonitog unosa piva puštenog u potrošnju u komercijalne svrhe u Republiku Hrvatsku iz Republike Njemačke Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda alkohola i alkoholnih pića u koje ubrajamo i pivo duhanskih prerađevina energenata i električne energije Temeljne odredbe koje se odnose na kretanje trošarinskih proizvoda sadržane su u odredbama Glave III citiranog Zakona a detaljnije određene u Glavama II i III Pravilnika o trošarinama Nar nov br 64 13 129 13 11 14 i 70 14 Sukladno odredbama čl 44 st 1 Zakona o trošarinama svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarinskim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se na Obrascu PUR koji je tiskan u Prilogu 14 Pravilnika o trošarinama Trošarinski obveznici su nadalje obvezni nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar trošarinskih obveznika kao i prestanak djelatnosti u roku od osam dana od dana nastanka promjene odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu Nadalje prema odredbama Zakona o trošarinama koji je u potpunosti usklađen s odredbama europskog trošarinskog zakonodavstva kretanje trošarinskih proizvoda unutar Europske unije odnosno između država članica može se odvijati na dva ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja