Turistički razredi međimurske županije

Datum: 31.01.2013, Četvrtak
Autor: V.B.

U našem časopisu  RRiF br. 1/13 od str. 73. do 81. objavljeni su turistički razredi koji za pojedinog obveznika turističke članarine propisuju stopu članarine ovisno o skupini i mjestu gdje se obavlja djelatnost  za koju je propisana obveza plaćanja te članarine. Ako poduzetnik obavlja više djelatnosti od kojih neke ne podliježu plaćanju te članarine, obračunava članarinu  od ukupnog prihoda za koje je propisano plaćanje turističke članarine kao za pretežitu djelatnost,  itd.

Međutim, kako u našem časopisu nisu objavljeni turistički razredi za Međimursku županiju  (greškom u grafičkoj pripremi),  stoga to činimo ovim putem. Inače,  u ovoj županiji nije došlo u 2012. do promjene u turističkim razredima tako da se turistička članarina može obračunati kao i za 2011. (vidjeti RRiF br. 1/12. str. 38.).
Molimo čitatelje  da uz ispriku uzmu navedeno u obzir.

RRiF br. 1/12. str. 38.

Povratak na vijesti