Tužba za izdavanje platnog naloga


Predmet: Postoji pravni interes za podnošenje tužbe za izdavanje platnog naloga ako je tuženik osoba u inozemstvu ili nije poznata adresa boravišta ili prebivališta.

Broj presude: Gž-1394/2021-2, od 2. studenoga 2022. , od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Varaždinu

10 Tuženik u žalbi prije svega osporava pravni interes tužitelja za podnošenje tužbe za izdavanje platnog naloga smatrajući da je tužitelj trebao zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave Ovi žalbeni navodi nisu osnovani Naime prema odredbi čl 446 st 2 ZPP u tužbi kojom se predlaže izdavanje platnog naloga tužitelj treba posebno navesti razloge zbog kojih predlaže njegovo izdavanje umjesto da predlaže određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave Ako sud ocijeni da razlozi koje je tužitelj naveo ne opravdavaju njegov pravni interes ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu