Tužbeni zahtjev za trpljenje provedbe parcelacije


Predmet: Vlasnik fizički i geometrijski točno određenog realnog dijela nekretnine koja čini novoformiranu česticu ovlašten je zahtijevati trpljenje provedbe parcelacije nekretnine i trpljenje upisa vlasništva novoformirane zemljišnoknjižne čestice u zemljišne knjige.

Broj presude: Gž-3089/2021-3, od 26. travnja 2022., od 11.07.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet spora je zahtjev tužitelja za trpljenje parcelacije nekretnine i trpljenje upisa vlasništva tužitelja novoformirane čestice Prvostupanjski sud je utvrdio da je u ovom predmetu donesena pravomoćna presuda poslovni broj P od 2019 kojom je utvrđeno da je tužitelj vlasnik fizički i geometrijski točno određenog realnog dijela nekretnine koja čini novoformiranu česticu zk čest br 7 k o u ukupnoj površini od 509 m2 a koja se čestica formira od dijela drugih čestica prema provedenom nalazu i mišljenju vještaka I P koji je sastavni dio izreke te presude Imajuću u vidu utvrđeno a to je da je tužitelj vlasnik točno određenog realnog dijela nekretnine a koji faktično već predstavlja pojedinačnu stvar speces sukladno odredbi čl 5 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje ZV i da je taj geometrijski odijeljen dio faktično individualiziran čime tužitelj a time i tuženici ne mogu biti isključivo su vlasnici ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu