U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?

Datum: 02.06.2020, Utorak
Autor: A.B.

Poslodavac koji je tražio potporu za očuvanje radnih mjesta za 50 i više radnika biti će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

  1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja (oporezivu ili neoporezivu)
  2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog društva
  3. dodijeli pravo članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog društva, na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
  4. isplati članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog društva, bilo koju svotu  kao što je:
  • bonus za postignute rezultate
  • nagrada za radne rezultate iznad neoporezive svote propisane propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka (iznad 5.000,00 kn godišnje)
  • ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka
  1. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Prema uputi HZZ-a objavljenoj na internetskim stranicama navedeno razdoblje zabrane postupanja na prethodno navedeni način odnosi se na poslodavce koji će isplatiti dividendu u razdoblju od 29. svibnja 2020. godine do 31. prosinac 2021. godine.

Povratak na vijesti