Ugostitelji više ne primjenjuju „vanjske“ kolektivne ugovore

Datum: 08.04.2020, Srijeda
Autor: N.D.

      Do 31. prosinca 2019. godine primjenjivao se Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 36/18.) i Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 28/19.). Prema odredbama KU iz 2018., djelatnost ugostiteljstva obuhvaćala je djelatnosti pružanja usluga smještaja i pripreme i usluživanja hrane i pića sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti: djelatnosti koji se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a. Primjenjivali su ga svi poslodavci iz tih djelatnosti na temelju odgovarajućih odluka o proširenju njegove primjene.

      Navedenom kolektivnom ugovoru bila je, prema pravnim tumačenjima, proširena primjena sve do kraja ožujka 2020. Od tada, za radnike u tim djelatnostima izvori radnog prava se ne oslanjaju na odredbe tih kolektivnih ugovora već su oni: Zakon o radu, mogući „kućni“ kolektivni ugovori i pravilnici o radu te ugovori o radu. Dakle, sada se isključivo prema tim izvorima radnog prava izvode prava radnika. Svakako da je bitno naglasiti da se mora uvažavati i Zakon o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18.) odnosno njemu pripadajuća Uredba o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 106/19.) kojom je propisano da minimalna plaća za rad u punom radnom vremenu za 2020. godinu iznosi 4.062,51 kn.

      Nakon prestanka primjene KU iz 2018. sklopljen je novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva (Nar. nov., br. 5/20.) i Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 2019. godine (Nar. nov., br. 27/20.). On (KU iz 2020.) počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2020. Uz Udrugu poslodavaca potpisala su ga samo dva sindikata: Sindikat turizma i usluga Hrvatske te Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije te se on samo na njih i odnosio.

      Iako se očekivalo proširenje primjene tog „novog“ kolektivnog ugovora, s obzirom na okolnosti koje su izazvane pandemijom, do toga nije došlo. Dapače, u međuvremenu, između potpisnika KU iz 2020. iz istih razloga dogovorena je suspenzija tog KU. Detaljnije se o tome može pročitati i na mrežnim stranicama Hrvatske udruge poslodavaca (https://www.hup.hr/dogovorna-suspenzija-kolektivnog-ugovora-ugostiteljstva-sporazumom-sindikata-i-poslodavaca-u-turizmu.aspx, pristupljeno 7. travnja 2020.).

Povratak na vijesti