Ugovor o djelu – prava i obveze stranaka

Datum: 25.04.2022, Ponedjeljak
Autor: A.V.

Predmet ugovaranja ugovornih stranaka ugovora o djelu, jednostavno rečeno, predstavlja djelo, a to je posao koji netko obavlja na vlastitim ili tuđim sredstvima rada.

Ugovor o djelu je građansko-pravni ugovor kojim se izvođač (prva stranka tog ugovora) obvezuje obaviti određeni posao (primjerice, izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl.), a naručitelj (druga stranka tog ugovora) se obvezuje platiti mu za to naknadu.

Više o pravima i obvezama stranaka ugovora o djelu, možete pronaći u članku Prava i obveze stranaka ugovora o djelu, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 4/22, str. 193.

Povratak na vijesti