Ugovor o najmu stana


Predmet: Okolnost što je H. e. d.d. prepustila žalitelju upravljanje njezinom imovinom, pa čak i ako tom imovinom tužitelj upravlja za svoj račun, nije od utjecaja na aktivnu legitimaciju u ovoj pravnoj stvari obzirom tužitelj nije postao vlasnik predmetnog stana, odnosno isti nije u ugovornom odnosu s tuženim, već je s tuženim u ugovornom odnosu H. e. d.d.

Broj presude: Gž-353/2021-2, od 24. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

U ovom predmetu tužitelj potražuje od tuženoga utuženi iznos po osnovu neplaćene najamnine za stan u Z na adresi u vlasništvu H d d Sud prvog stupnja pravilno je odbio tužbeni zahtjev ali ne iz razloga navedenih u pobijanoj odluci Naime sud prvog stupnja je odbio tužbeni zahtjev i ukinuo platni nalog temeljeći svoju odluku na zaključku da je tužitelj povećao najamninu protivno čl 10 st 2 Zakona o najmu stanova Narodne novine broj 91 96 u daljnjem tekstu ZN obzirom da je jednostrano povećao iznos najamnine slijedom čega takvo povećanje ne obvezuje tuženog Međutim Ugovor o najmu stana list 77 do 81 spisa na kojem žalitelj temelji svoje potraživanje tuženi je sklopio s H e d d a ne sa žaliteljem slijedom čega žalitelj nema aktivnu legitimaciju u ovoj pravnoj stvari Pritom na postojanje tužiteljeve aktivne ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu