RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o posredovanju

Predmet: Eventualno obećanje učinjeno tužitelju od strane trećih osoba za isplatu nagrade za posredovanje ne obvezuje tuženicu.

Broj presude: Rev 4856/2019-2, od 18. veljače 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Slijedom navedenog, uz prihvaćanje istaknutog prigovora zastare za potraživanja tužitelja po osnovi radnji poduzetih radi sklapanja i provedbe ugovora o kupoprodaji garaže od 5. lipnja 2002., a obzirom na dokaze dostavljene tijekom postupka kojima je tužitelj dokazao činjenicu poduzimanja određenih radnji pri sklapanju i provedbi ostalih ugovora o kupoprodaji nekretnina za koje traži isplatu sukladno Troškovniku broj 1 i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika („Narodne novine“, broj 148/09 - dalje: Tarifa), tužitelju je dosuđen ukupan iznos 522.955,78 kn s pripadajućim zateznim kamatama te je sukladno odredbi čl. 451. st. 3. ZPP-a platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi održan na snazi za navedeni iznos, a u preostalom dijelu je ukinut.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)