Ugovor o radu na određeno vrijeme

Datum: 06.03.2023, Ponedjeljak
Klasa: 110-01/23-01/67
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Zakonom o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 i 151 22 dalje u tekstu Zakon je opći propis koji uređuje radne odnose u Republici Hrvatskoj dok pojedina pitanja iz radnih odnosa mogu biti uređena i posebnim zakonom u kojem slučaj taj posebni zakon ima prednost u primjeni u odnosu na Zakon o radu Pri određivanju pojma posebnog zakona u smislu uređenja pojedinog radno pravnog instituta mišljenja smo kako se mora raditi o zakonu kao normativnom aktu koji donosi zakonodavno tijelo Republike Hrvatske prema propisanoj proceduri a ne o aktima koje donosi tijelo izvršne vlasti Dakle Odluka Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama Narodne novine br 35 22 dalje u tekstu Odluka ne bi se mogla smatrati lex specialis posebni propis u odnosu na odredbe Zakona o radu ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja