Ugovor o radu na određeno vrijeme


Predmet: Ugovor o radu na određeno vrijeme kojeg je tužiteljica dobrovoljno sklopila s tuženikom, u kojem jest naveden razlog sklapanja takvog ugovora, a koji je razlog potkrijepljen rezultatima provedenih dokaza tijekom postupka, neovisno i o ranije zaključenim ugovorima o radu na određeno vrijeme za isto radno mjesto, ne može prerasti u ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Broj presude: Revr 433/2018-2, od 11. ožujka 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Suprotno navodima revizije ne postoji izričita proturječnost između sadržaja zapisnika o provedenim dokazima saslušanjem svjedoka N N T i navoda obrazloženja presude prvostupanjskog suda o tome budući da prvostupanjski sud na temelju ocjene sadržaja tih iskaza kao i svih provedenih dokaza tijekom postupka a posebice sadržaju isprava ugovora o radu na određeno vrijeme zaključenih između stranaka kao i činjenica koje su stranke učinile nespornima zaključuje o objektivnosti razloga zaključivanja svih ugovora o radu između tužiteljice i tuženika i to u razdoblju ukupnog trajanja radnog odnosa do trenutka isteka posljednjeg zaključenog ugovora o radu te posljedično tome o neosnovanosti tvrdnje tužiteljice da nije postojao opravdan i objektivan razlog na strani poslodavca za zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme s tužiteljicom u smislu odredbe čl 12 st 1 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 dalje ZR Utvrđeno je da tužiteljica nije imala zaključen jedan ugovor koji bi neprekidno trajao dulje od tri godine nego više ugovora o radu na određeno vrijeme čiji je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu