RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o zakupu

Predmet: Za vrijeme trajanja zakupa zakupnik je obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu.

Broj presude: Pž – 2244/13-2, od 11. siječnja 2017.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Ugovorom se tuženiku ne omogućava gospodarsko korištenje robe, usluga i radova, već tuženik Ugovorom samo daje poslovne prostore u svojem vlasništvu na korištenje tužitelju uz obvezu tužitelja plaćati zakupninu. Takav ugovor sadržajno predstavlja ugovor o zakupu poslovnog prostora, kako je to pravilno zaključio prvostupanjski sud, te je pretpostavka valjanosti ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu tuženika da je sklopljen sukladno odredbi čl.6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)