RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovorna kazna i naknada štete

Predmet: Pretpostavke odgovornosti za ugovornu štetu su postojanje ugovora, odnosno ugovorne obveze, povreda ugovorne obveze tj. ovdje neispunjenje dužnikove obveze, šteta nanesena vjerovniku, postojanje uzročne veze i postojanje protupravnosti.

Broj presude: Revr 257/18-2, od 18. srpnja 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Odredba iz čl. 275. st. 2. ZOO propisuje da ako je šteta koju je vjerovnik pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, on ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete. Iz nalaza i mišljenja financijskog vještaka, a što su utvrdili nižestupanjski sudovi, proizlazi da visina ugovorne kazne u smislu čl. 3. st. 7. Ugovora iznosi 7.773,03 kuna mjesečno (prosječna plaća specijalizanta) odnosno za 10 godina ukupno 797.145,58 kuna, koju su pravilno sudovi smanjili, i to primjenom odredbe čl. 274. ZOO obzirom bi navedeni iznos ugovorne kazne bio nerazmjerno visok s obzirom na vrijednost i značenje predmetne obveze, na iznos od 237.199,41 kuna, dok naknada štete iznosi 428.650,33 kuna. Obzirom je šteta koju je tužitelj pretrpio veća od iznosa ugovorne kazne, tužitelj primjenom odredbe čl. 275. st. 2. ZOO ima pravo na razliku do potpune naknade štete.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)