Ulaganje prigovora zastare u reviziji


Predmet: U takvim okolnostima, kada je tuženik propustio u žalbi ukazati na propust prvostupanjskog suda da ocijeni istaknuti prigovor zastare, onda nema ni pretpostavki tek sada u reviziji ukazivati na navodnu zastaru zahtjeva tužitelja. Ovo tim više što je prigovor zastare po svojoj pravnoj naravi materijalnopravni prigovor, osnovanost kojeg ovisi o činjeničnim utvrđenjima, što ne može biti predmet utvrđivanja tek u revizijskom stupnju postupka.

Broj presude: Rev 4274/2019-2, od 14. siječnja 2020., od 15.06.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Iz punomoći koja prileži spisu predmeta razvidno je da je tuženik dana 2 prosinca 2013 opunomoćio odvjetnike Z Š i S N za zastupanje u ovom postupku što znači da su obojica kao opunomoćenici tuženika bili ovlašteni zastupati ga u ovom postupku Stoga a kada zbog opravdanih razloga odvjetnik Z Š nije mogao pristupiti na zakazano ročište 15 studenoga 2018 o čemu je podneskom od 15 listopada 2018 i 12 studenoga 2018 izvijestio sud je i dalje a na temelju izdate punomoći odvjetnik S N bio dužan zastupati tuženika u konkretnom slučaju odazvati se pozivu suda na zakazano ročište a kako on nije opravdao svoj izostanak to je sud pravilno održao ročište 15 studenoga 2018 u odsutnosti tuženika i njegovog punomoćnika U smislu prednje navedenog a kod činjenice da je tuženik u ovom postupku na temelju izdane punomoći opunomoćio odvjetnike Z Š i S N za zastupanje u ovom postupku okolnost što je određeno vrijeme a zbog bolesti odvjetnik Z Š bio onemogućen zastupati tužitelja ne znači da i dalje zastupanje nije mogao obavljati odvjetnik S N a to znači i očitovati se na nalaz i mišljenje vještaka ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu