Upis prava vlasništva u zemljišne knjige


Predmet: Tužitelj je ovlašten zahtijevati utvrđenje stjecanja prava vlasništva na temelju zakona (dosjelošću) uz zahtjev kojim se tužitelj ovlašćuje ishoditi uknjižbu stečenog prava vlasništva uz brisanje tog prava s upisanog imena što je tuženik dužan trpjeti.

Broj presude: Gž-/2244-2021, od 28. travnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

Tužitelji su konačno postavljenim tužbenim zahtjevom osim prethodnog utvrđenja prava vlasništva dosjelošću zatražili da sud odredi da su tužitelji ovlašteni zatražiti i ishoditi upis stečenog prava vlasništva na svoje ime uz istovremeni izbris tog prava s imena tuženika Donoseći pobijanu presudu sud prvog stupnja u točki I izreke nije odlučio o tako postavljenom dijelu tužbenog zahtjeva nego je odlučio da ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu