Uporaba dobiti kod d.o.o.-a i j.d.o.o.-a

Datum: 02.06.2021, Srijeda
Autor: T.C.F.

Kod uporabe dobitka u d.o.o.-u prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar.. nov., br. 111/93. – 40/19., dalje: ZTD) nije propisan redoslijed uporabe, ali su propisana moguća ograničenja isplate.

J.d.o.o.-i imaju propisan redoslijed uporabe dobitka i obvezni su prvo oblikovati zakonske pričuve i to u svoti 1/4 ostvarenog dobitka, smanjenog za svotu ostvarenoga gubitka iz prethodne godine.

O uporabi dobitka kod d.o.o.-a i j.d.o.o.-a može se pročitati u članku Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. koji je objavljen u časopisu RRiF br. 3/21., na str. 23.

Povratak na vijesti