Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu

Datum: 03.03.2022, Četvrtak
Autor: T.C.F.

Glavno ograničenje isplate dobitka kod d.o.o.-a predstavlja nedopustivost isplate dobitka članovima društva ako postoji nepokriveni gubitak koji se ne može pokriti iz drugih izvora kapitala. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću trebaju iz svote ostvarenog dobitka prvo oblikovati zakonske pričuve u svoti jedne četvrtine ostvarenog dobitka, smanjenog za svotu ostvarenoga gubitka iz prethodne godine. Dionička društva pri rasporedu dobitka trebaju postupiti prema propisanom rasporedu, odnosno prvo uporabiti ostvareni dobitak za pokriće gubitka, zakonske pričuve (5 % ostvarenog dobitka dok ne dosegnu 5 % temeljnog kapitala), za pričuve za vlastite dionice (ako je otkupilo ili planira otkupiti te dionice) te za statutarne pričuve (ako su određene statutom i sl.).

O pravnom okviru utvrđivanja i uporabe dobitka ili pokrića gubitka za 2021. za trgovačka društva, ustanove i zadruge koje su obveznici poreza na dobitak te računovodstvenom praćenju raspoređivanja dobitka i pokrića može se pročitati u članku Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godine koji je objavljen u časopisu RRiF br. 3/22., na str. 40.

Povratak na vijesti