RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Upozorenje koje poslodavac daje radniku - mogućnost pobijanja pred sudom

Predmet: Upozorenje koje poslodavac daje radniku je odraz zakonske obveze poslodavca u slučaju da radnik krši obveze iz radnog odnosa, jer bez takvog upozorenja nema pretpostavki za otkaz ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika, pa se opravdanost upozorenja ne može neposredno pobijati pred sudom, već se neosnovanost upozorenja može dokazivati tek u eventualnom sporu protiv odluke o prestanku ugovora o radu.

Broj presude: Gž R-962/2017-2, od 8. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U konkretnom slučaju upozorenje u smislu članka 119. stavak 1. ZR-a nije odluka u naprijed navedenom smislu koju imaju na umu odredbe članka 133. stavak 1. i 2. ZR-a, već je to samo izjava koja nema neposredni pravni učinak i kojom još uvijek nije povrijeđeno pravo tužitelja iz radnog odnosa. Takva izjava je zapravo odraz zakonske obveze poslodavca u slučaju da radnik krši obveze iz radnog odnosa, jer bez takvog upozorenja nema pretpostavki za otkaz ugovora o radu uvjetovanog ponašanjem radnika u smislu članka 115. stavak 1. podstavak 3. ZR-a, a opravdanost takvog upozorenja ne može se neposredno pobijati pred sudom.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)