Uputa za čitanje e-izdanja

Uvod

Pored tiskanih izdanja, RRiF svoje knjige izdaje i kao e-izdanja.

E-knjige izdajemo u obliku Adobe eBook koji ima sljedeća osnovna svojstva:

 • E-knjige imaju PDF kvalitetu prikaza, ali se mogu pregledavati samo u posebnom čitaču (tj. programu - Adobe Digital Editions, čije preuzimanje je besplatno)
 • Pregled sadržaja je napravljen s knjižnim oznakama i poveznicama prema pripadnom tekstu
 • Moguće je pretraživanje kompletnog teksta po riječima
 • Omogućeno je kopiranje sadržaja
 • Omogućen je ispis sadržaja
 • Čitanje je moguće na više platfomi (Windows, Mac, Android, iOS)
 • E-knjige su zaštićene od neovlaštenog kopiranja

Čitanje e-knjige

Vaše e-knjige moći ćete pregledavati na jednom računalu (za korisnika za kojeg aktivirate knjigu), te na još jednom Android ili iOS mobilnom uređaju (tabletu ili pametnom telefonu). Podržani su svi ažurirani iOS i Android uređaji koji imaju pristup Google Play Trgovini (Android) i App Store-u (i-OS) . Adobe Digital Editions instalira se kao i svaka druga aplikacija na mobilnom uređaju.

Svaki korisnik jednom (prilikom kupnje prve e-knjige) kreira svoj Adobe ID i kod svake slijedeće kupnje nova e-knjiga se vezuje uz njega.

Na računalu je prvi puta potrebno instalirati i autorizirati program za čitanje e-knjige Adobe Digital Editions (u daljnjem tekstu ADE).

Nakon što ste jednom kreirali svoj Adobe ID i instalirali program ADE spremni ste za kupnju i čitanje Adobe e-knjiga.

Prilikom prvog otvaranja kupljene e-knjige, ADE će kompletnu knjigu preuzeti s Interneta. Nakon toga korisnik može koristiti knjigu i bez aktivne veze na Internet.

U nastavku su detaljnije opisani gore navedeni koraci. Preporučamo da najprije pročitate cijelu uputu.

Kreiranje Adobe ID-a

*Napomena:

Slike u uputi ne moraju u potpunosti odgovarati prikazu u Vašem pregledniku. Ovo ovisi o Vašem Internet pregledniku i jeziku koji se koristi. Adobe zadržava pravo izmjene postupka prijave. U suštini postupak prijave je kao i na bilo kojoj drugoj web stranici na kojoj kreirate račun.

Prvi korak je kreiranje Adobe ID-a (osim naravno u slučaju ako ga nemate od ranije). Sve kupljene knjige će biti trajno povezane uz vaš Adobe-ID.

U vašem programu za pregledavanje Interneta (Chrome, Firefox Mozilla, Internet Explorer, ...) otvorite OVU ADRESU :

 • Odaberite poveznicu "PRIJAVA" (ili "SIGN-IN" ukoliko koriste englesku verziju preglednika) koja se nalazi u gornjem desnom uglu stranice (s bzirom na vanjski link, slika može odudarati od stvarnog trenutnog stanja na adobe.com)

 • Na stranici koja se otvorila odaberite poveznicu "Nabavite Adobe ID" koja se nalazi ispod velike plave poveznice PRIJAVA

 • Pošto ste ispunili sve podatke i označili "Pročitao sam i prihvaćam uvjete korištenj..." kliknite na plavi gumb "PRIJAVA"

 

Napomena:

Korištenje e-knjiga je moguće i bez kreiranja Adobe ID, ali to nikako ne preporučamo, jer u tom slučaju knjigu ćete moći koristiti isključivo na računalu na kojem ste je aktivirali, te je nećete moći prenijeti na drugo računalo, pa čak ni na to isto računalo u slučaju havarije i reinstalacije operativnog sustava.   

Adobe Digital Editions

Sljedeći korak je preuzimanje, instaliranje i aktiviranje programa ADE pomoću kojega pregledavate sve vaše e-knjige.

 • Adobe Digital Editions možete preuzeti na sljedećoj adresi:
  http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html

 • Preuzmite instalacijsku datoteku s poveznice (linka) za vaše računalo (Windows ili Macintosh)
 • Nakon što ste preuzeli instalacijsku datoteku, pokrenite ju i instalirajte program ADE na vaše računalo. Prilikom instalacije koristite preporučene postavke.
 • Nakon instalacije potrebno je autorizirati program (povezati program s vašim Adobe ID-om). Pokrenite ADE.
 • U izborniku programa ADE izaberite prvo "Help", a zatim "Authorize Computer". Otvorit će se sljedeći prozor u koji upišite adresu e-pošte i zaporku koje ste koristili za kreiranje Adobe ID-a.
 • Pošto ste ispunili sve podatke kliknite na gumb "Authorize"
 • Autorizaciju je potrebno izvršiti s istim Adobe ID-om i na mobilnom uređaju ako korisnik i na njemu želi čitiati e-izdanja.

Napomena:

Program ADE nije dostupan na Hrvatskom jeziku, već samo na Engleskom ili nekom od većih europskih jezika

Preuzimanje i korištenje knjige

Napomena:

Vodite računa o tome da poveznice za računalo otvarate na računalu a poveznice za mobilne uređaje otvarate na mobilnom uređaju. To je jasno naznačeno u poruci u kojoj se nalazi i poveznica za preuzimanje.

Klikom na poveznicu preuzmite (*.acsm) datoteku na svoje računalo ili mobilni uređaj. Ona će se otvoriti u programu ADE, koji će sa servera preuzeti vašu knjigu - to ovisno o brzini vašeg računala i vaše Internet veze može trajati nekoliko minuta.

Nakon što je knjiga preuzeta na vaše računalo za njeno čitanje nije više potrebna aktivna veza prema Internetu, a njena naslovnica će se pojaviti na popisu vaših e-knjiga u ADE-u.

Sve naše e-knjige imaju upisan sadržaj i klikom na odabrani naslov u sadržaju knjiga će se otvoriti na željenoj stranici.

 

Napomena:

Ako ste preskočili autorizaciju računala nakon instalacije programa ADE, program će prilikom prvog otvaranja zaštićene knjige automatski pokrenuti autorizaciju računala.