UPUTA – primjena odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u postupcima izbora i imenovanja ravnatelja školskih ustanova

Datum: 16.05.2018, Srijeda
Klasa: 602-01/18-01/00519
Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Odredbama čl 102 104 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Nar nov br 121 17 u daljnjem tekstu Zakon o braniteljima koje su stupile na snagu 14 prosinca 2017 godine propisano je da su javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska općina grad županija izvanproračunski i proračunski fondovi pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne regionalne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne prilikom tog zapošljavanja dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom prema sljedećem rasporedu djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi djetetu smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rada članu uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata dragovoljcu iz Domovinskog rata hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske djetetu umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rada ako je korisnik zajamčene minimalne naknade djetetu umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata ako je korisnik zajamčene minimalne naknade djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora ako je korisnik zajamčene minimalne naknade djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata ako su roditelji i ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz čl 107 Zakona o braniteljima ili zajamčene minimalne naknade i djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora ako su roditelj i ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz čl 107 Zakona o braniteljima ili zajamčene minimalne naknade Pravne osobe iz čl 102 Zakona o braniteljima uključujući i školske ustanove dužne su prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje pozvati osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju a prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje objavljenog putem internetskih stranica dužne su objaviti poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju Zakonom o braniteljima propisane su i novčane kazne za pravne osobe koje postupaju protivno odredbama Zakona pa su između ostalih propisane i novčane kazne od 10 000 00 do 300 000 00 kuna za pravne osobe koje pri zapošljavanju putem natječaja ili oglasa ili prilikom popunjavanja radnog mjesta temeljem internog oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi načine ne ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja