Uputa – provedba odredaba Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove koje se odnose na plovila

Datum: 16.10.2009, Petak
Klasa: 410-01/09-01/15
Davatelj: Carinska uprava

Obzirom na veliki broj upita i nedoumica izazvanih izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile ostala motorna vozila plovila i zrakoplove donošenjem Zakona o izmjenama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile ostala motorna vozila plovila i zrakoplove Nar nov br 94 09 koji se počeo primjenjivati od 9 kolovoza 2009 godine a kako bi se osiguralo jedinstveno postupanje u primjeni predmetnog Zakona u nastavku dajemo pregled najznačajnijih izmijenjenih odredaba Zakona pojašnjenja i uputu o postupanjima I NAJZNAČAJNIJE IZMJENE PREDMETNOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA PLOVILA 1 Porezna osnovica za plovila je u tuzemstvu prodajna cijena plovila cijena bez PDV članak 5 stavak 1 točka 1 a kod uvoza carinska vrijednost uvećana za iznos carine članak 5 stavak 1 točka 2 2 Visina posebnog poreza na plovila određuje se sukladno članku 6 stavak 1 predmetnog Zakona prema tabeli iz toga članka u kojoj se nalazi 11 cjenovnih razreda osnovica prodajna cijena obzirom na vrijednost proizvoda i za svaki je cjenovni razred određen način izračunavanja visine posebnog poreza Osnovice prodajna cijena kn Posebni porez preko do 0 50 000 00 13 50 000 00 100 000 00 6 500 00 18 na iznos preko 50 000 00100 000 00 150 000 00 15 500 00 23 na iznos preko 100 000 00150 000 00 200 000 00 27 000 00 28 na iznos preko 150 000 00200 000 00 250 000 00 41 000 00 33 na iznos preko 200 000 00250 000 00 300 000 00 57 500 00 38 na iznos preko 250 000 00300 000 00 350 000 00 76 500 00 43 na iznos preko 300 000 00 350 000 00 400 000 00 98 000 00 48 na iznos preko 350 000 00400 000 00 450 000 00 122 000 00 53 na iznos preko 400 000 00450 000 00 500 000 00 148 500 00 58 na iznos preko 450 000 00500 000 00 177 500 00 63 na iznos preko 500 000 00 3 Članak 6 stavak 5 Zakona propisuje da je na plovilo koje služi razonodi športu ili rekreaciji na koje je naknadno postavljen motor ugrađeni izvanbrodski ili neugrađeni ili motor snage veće od prvotno prijavljenog i registriranog potrebno obračunati posebni porez na razliku uvećane vrijednosti toga plovila Posebni porez na plovilo potrebno je obračunati prije registracije plovila kod nadležne carinarnice Bez plaćenog posebnog poreza nije moguća registracija Sukladno svemu prethodno navedenom predmet oporezivanja je i nadalje plovilo brod ili brodica jahta i čamac unutarnje plovidbe koji se uvozi ili proizvodi i prodaje u Republici Hrvatskoj a koji služe razonodi športu ili rekreaciji članak 3 stavak 1 točka 4 Zakona Odredba članka 6 stavak 5 Zakona odnosi se na uvezena plovila ili plovila nabavljena u tuzemstvu bez motora na koja se naknadno po prvi puta postavlja motor i na plovila na kojima se stari motor zamjenjuje motorom jače snage od prvotno prijavljenog i registriranog Međutim zbog ove izmjene odredbe članka 5 stavak 1 Zakona a vezano za primjenu članka 6 stavak 5 Zakona naše je mišljenje da se predmetom oporezivanja smatraju samo ona plovila koja su prema članku 20 Pravilnika o brodicama i jahtama Nar nov br 27 05 57 06 3 08 i 18 09 koji govori o upisu u očevidnik dužna upisati se u očevidnik brodica Prema sada važećem odredbama toga članka Pravilnika to su brodice dužine veće od 2 5 metra ili brodice s ukupnom snagom porivnih strojeva većom od 5 kW porezna osnovica je prodajna cijena cijena bez poreza na dodanu vrijednost a pri uvozu carinska vrijednost uvećana za iznos carine članak 5 stavak 1 Zakona Iako u odredbi citiranog članka nije decidirano navedeno što je porezna osnovica u situacijama iz članka 6 stavak 5 ovoga Zakona iz samoga članka 6 stavak 5 jasno proizlazi da je to razlika između vrijednosti plovila registriranog bez motora i vrijednosti istoga plovila na koje je naknadno po prvi puta postavljen motor te plovila registriranog s motorom i vrijednosti istoga plovila s naknadno postavljenim motorom veće snage od prvotno prijavljenog i registriranog Porezni obveznik je uvoznik ili proizvođač pri čemu se uvoznikom smatra krajnji korisnik za čiji se račun obavlja uvoz proizvoda članak 4 stavak 1 Zakona Iako u članku 4 predmetnog Zakona nije posebno naveden porezni obveznik za situacije iz članka 6 stavak 5 Zakona jasno iz citirane odredbe članka 6 stavak 5 Zakona proizlazi da je porezni obveznik osoba koja registrira to plovilo Porezna obveza posebnog poreza nastaje na plovila pri uvozu s danom nastanka carinskoga duga a kod proizvođača u trenutku isporuke članak 8 stavak 1 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja