Uputa za obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu

Datum: 05.01.2021, Utorak
Autor: I.P.

Od 1. siječnja 2021. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. - 138/20.) kojima je uvedena mogućnost plaćanja PDV-a pri uvozu iskazivanjem obveze u Obrascu PDV - tzv. obračunsko plaćanje PDV-a.

Ministarstvo financija, Carinska uprava, objavilo je Uputu za plaćanje poreza na dodanu vrijednost pri uvozu putem Obrasca PDV.

Uputa se može preuzeti ovdje.

Povratak na vijesti