Uputa za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak

Datum: 26.02.2022, Subota
Autor: I.P.

Porezna uprava objavila je Uputu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2021. godinu.

Uputi se može pristupiti ovdje.

U vezi godišnjeg obračuna poslovanja obrtnika i slobodnih zanjimanja za 2021. godinu pisali smo u prilogu časopisu RRiF br. 1/22., a u vezi obračuna godišnjeg poreza na dohodak fizičkih osoba za 2021. godinu u časopisu RRiF br. 2/22. str. 111.

Povratak na vijesti