Uputa za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak

Datum: 19.02.2023, Nedjelja
Autor: I.P.

Porezna uprava objavila je Uputu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022. godinu.

Uputi se može pristupiti ovdje.

U vezi godišnjeg obračuna poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2022. godinu pisali smo u prilogu časopisu RRiF br. 1/23., a u vezi obračuna godišnjeg poreza na dohodak fizičkih osoba za 2022. godinu u časopisu RRiF br. 2/23. str. 108.

Povratak na vijesti