Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Datum: 08.09.2023, Petak
NN br. 104/2023

Uredom su dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 25/13. – 46/23.) kojima se uređuju posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Centru za mirno rješavanje sporova.

Ova Uredba stupa na snagu 16. rujna 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise