Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Datum: 30.11.2022, Srijeda
NN br. 139/2022

Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 37/01. – 13/22.).

Ova Uredba stupa na snagu 8. prosinca 2022. godine, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise