Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Datum: 15.09.2023, Petak
NN br. 107/2023

Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Nar. nov., br. 31/23. i 74/23.). Posebne mjere iz ove Uredbe privremene su i propisuju se za razdoblje od 1. travnja 2023. do 31. ožujka 2024., a odnose se, između ostalog, na cijene električne energije i plina za kategorije kućanstava i dijela poduzetništva.

Ova Uredba stupa na snagu 1. listopada 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise