Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Datum: 03.03.2023, Petak
NN br. 26/2023

Uredbom su promijenjeni koeficijenti složenosti poslova za neka radna mjesta u državnoj službi.

Ova Uredba stupa na snagu 11. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise