Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova

Datum: 01.09.2023, Petak
NN br. 101/2023

Uredom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (Nar. nov., br. 22/03. – 99/22.).

Dopunama su posebno uređena prava na naknadu troškova za udaljenost mjesta rada u inozemstvu i za obavljanje dodatnih poslova.

Ova Uredba stupa na snagu 9. rujna 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise