Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Datum: 14.09.2022, Srijeda
NN br. 106/2022

Uredbom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (Nar. nov., br. 104/22.).

Ova Uredba stupa na snagu 15. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise