Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Datum: 19.12.2022, Ponedjeljak
NN br. 149/2022

U Uredbi o plaćama policijskih službenika (Nar. nov., br. 7/22.) Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) iz članka 7. Uredbe, zamjenjuju se novim Popisom naziva radnih mjesta policijskih službenika.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise