Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika

Datum: 03.03.2023, Petak
NN br. 26/2023

Uredbom su promijenjeni koeficijenti složenosti poslova i dodatci za neka radna mjesta policijskih službenika.

Ova Uredba stupa na snagu 11. ožujka 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise