Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 31.03.2023, Petak
NN br. 37/2023

Promijenjene su visine trošarine u eurima na sljedeće predmete oporezivanja tako da glase:

» – Bezolovni motorni benzin 406,00 €/1000 l.«.

– Dizelsko gorivo 353,00 €/1000 l.«.

– Loživo ulje 21,00 €/1000 l.«.

Gore navedene visine trošarina primjenjuju se u razdoblju od 1. do 30. travnja 2023. godine.

Povratak na nove propise