Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 14.08.2023, Ponedjeljak
NN br. 94/2023

U razdoblju od 15. do 28. kolovoza vrijede sljedeće visine trošarina za bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo:

– Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Povratak na nove propise