Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 23.10.2023, Ponedjeljak
NN br. 123/2023

U razdoblju od 24. listopada do 6. studenoga 2023. godine primjenjuju se sljedeće visine trošarina:

– Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Povratak na nove propise