Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 06.11.2023, Ponedjeljak
NN br. 132/2023

U razdoblju od 7. do 20. studenoga utvrđene su sljedeće visine trošarina:

– Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Povratak na nove propise