Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 15.01.2024, Ponedjeljak
NN br. 6/2024

U razdoblju od 16. do 29. siječnja 2024. godine primjenjuju se sljedeće visini trošarina:

– Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Visine trošarina za ostale trošarinske proizvode nisu mijenjane.

Povratak na nove propise