Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 12.02.2024, Ponedjeljak
NN br. 17/2024

U razdoblju od 13. do 26. veljače u primjeni su sljedeće visine trošarina na energente:

– Bezolovni motorni benzin 456,00 EUR/1000 l

– Dizelsko gorivo 383,00 EUR/1000 l.

Povratak na nove propise